Esiet sveicināti
Mežinieku pamatskolas mājas lapā!

Mežinieku pamatskola

Mežinieku pamatskola

Skola īsteno pamatizglītības programmu, kods 21011111 un speciālās pamatizglītības programmas 21015611, 21015811.
Skola akreditēta līdz 2026. gada 31.decembrim.

Mājas lapa

www.meziniekuskola.lv

Sociālie tīkli

facebook.com

Skolas
direktore

Zinta Puriņa
+371 26032152
+371 27234205
+371 63723045

direktora vietniece
mācību darbā

Inese Legzdiņa
+371 28306309

direktora vietniece ārpusstundu un audzināšanas darbā

Anda Janševska
+371 26169535


Turpinām īstenot programmu:

Veicinām izglītojamo individuālo kompetenču attīstību, skolēnus iesaistot projektos un sabiedriskajās aktivitātēs, veicinot kultūrmantojuma saglabāšanu un stiprinot piederības sajūtu savai ģimenei, skolai, novadam, Latvijas valstij.

Skolas moto:

„Lai katrs rīts aust ar cerību, Lai katra diena ir atslēga priekam, Lai katrs vakars nāk ar gandarījumu par dienā paveikto!”

Mācību priekšmetu skolotāji:

 • Latviešu valoda 5. - 9. klasei – Gunta Ercmane
 • Literatūra 5. - 9. klasei – Gunta Ercmane
 • Angļu valoda 1. – 9. klasei – Inita Helviga
 • Krievu valoda 4. – 9. klasei – Mārīte Šereiko
 • Matemātika 5. – 9. klasei – Jānis Sarcevics
 • Informātika 6. klasei, datorika 4., 5., 7., 8. klasei – Jānis Sarcevics
 • Latvijas un pasaules vēsture 7.,8. klasei, Latvijas vēsture 6., 9. klasei, pasaules vēsture–6.,9. klasei, sociālās zinības un vēsture – 5. klasei – Raitis Čivčs Vaivads
 • Sociālās zinības 6. – 9. klasei – Raitis Čivčs Vaivads, Irisa Eidaka, Sociālās zinības un vēsture – 4. klasei Irina Štālberga
 • Dabas zinības 5. klasei Ineta Legzdiņa, 6. klasei – Irisa Eidaka
 • Bioloģija 7. - 9. klasei, ķīmija 8. – 9. klasei - Iveta Otikova
 • Dizains un tehnoloģijas 4.,5.,7.,8. klasei – Solvita Grase, Kaspars Karlsons
 • Ģeogrāfija 7. – 9. klasei – Irisa Eidaka
 • Mājturība un tehnoloģijas 6. un 9. klasei – Solvita Grase, Kaspars Karlsons
 • Sports 3.un 6. klasei, sports un veselība 1., 2., 4., 5., 7., 8.klasei – Laura Janševska
 • Mūzika 1. – 9. klasei – Biruta Kulbe
 • Teātra māksla – 5., 7. klasei - Gunta Ercmane
 • Vizuālā māksla 5. - 9. klasei – Zinta Puriņa Vizuālā māksla 1.klasei – Olga Strazda, 2.-3. klasei – Anda Janševska, 4.-5. klasei – Solvita Grase.

Klašu audzinātāji:

 • 1. klasei – Olga Strazda  
 • 2. klasei – Anda Janševska
 • 3. klasei – Ineta Legzdiņa
 • 4. klasei - Irina Štālberga
 • 5. klasei – Laura Janševska
 • 6. klasei – Inita Helviga
 • 7. klasei – Solvita Grase
 • 8. klasei – Gunta Ercmane
 • 9. klasei – Mārīte Šereiko

Brīvdienas izglītojamajiem 2021/2022 mācību gadā:

 • Rudens brīvdienas no 18. oktobra līdz 22. oktobrim
 • Ziemas brīvdienas no 22. decembra līdz 4. janvārim
 • Pavasara brīvdienas no 14. marta līdz 18. martam
 • Vasaras brīvdienas no 1. jūnija līdz 31. augustam
 • Papildus brīvdienas 1. klasei:  Projektu nedēļa no 14. februāra līdz 18. februārim.

Dokumenti:

NOLIKUMS

PAŠNOVĒRTĒJUMS

IEKŠĒJIE KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Mācību priekšmetu skolotāju konsultāciju saraksts

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Ministru Kabineta 24.11.2009. noteikumu Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos" prasību īstenošana

Noteikumi par rīcības plānu, ja Mežinieku pamatskolā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas

Par drošību ekskursijās un pārgājienos

Par drošību Mežinieku pamatskolas mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību

Kārtība, kādā Mežinieku pamatskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Par drošību Mežinieku pamatskolas organizētajos pasākumos

Par pirmās palīdzības sniegšanu

Par drošību sporta nodarbībās un sacensībās

Ugunsdrošības noteikumi izglītojamiem

Elektrodrošības noteikumi izglītojamiem

Drošības noteikumi fizikas mācību kabinetam

Drošības noteikumi informātikas mācību kabinetam

Drošības noteikumi ķīmijas un bioloģijas mācību kabinetam

Vispārējie drošības noteikumi mājturības un tehnoloģiju mācību telpām un nodarbībām

Ārkārtas situācijā, pandēmijas laikā izvietotā informācija:

lasīt nr. 1, lasīt nr. 2

Par mācību procesa un citu pienākumu organizēšanu izglītojamo brīvdienās un ārkārtas situācijā:

lasīt rīkojumu

Par mācību procesu un citu pienākumu organizēšanu periodā no 2020. gada 30. novembra līdz 18. decembrim:

lasīt rīkojumu

Rīcības plāns darbam ārkārtējās situācijas periodā:

lasīt dokumentu

Konsultācijas 2020. decembris

Mācību procesa organizēšanas kārtība 2020./2021.mācību gadāKatram cilvēkam ir iespēja uzlabot vismaz daļu no pasaules, proti, sevi pašu.
/Pauls Antons de Legards/

Lai izdodas jaunais zinību cēliens!

 Mežinieku pamatskola

+371 637 23045

Skolas iela 2, Jaunbērze, Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads, LV – 3717

© meziniekuskola.lv 2021 visas tiesības aizsargātas   / sīkdatnes   /   privātuma politika

Built with Mobirise maker